Bucketlist

För att sporra mig själv har jag satt upp en lista bestående av familjens fasta utgifter.

Tanken är att min portfölj skall kunna täcka dessa för att ta mig närmare mitt mål som ekonomiskt oberoende.
Dessa kommer att prickas av allt eftersom de årliga utdelningarna täcker den ackumulerade årskostnaden.

Kostnad Månadsavgift Årsavgift Ackumulerad årskostnad Mål uppnått
HBO Nordic 89 1068 1068 2017-05-16
Spotify 99 1188 2256
Hemförsäkring 100 1200 3456
Internet 325 3900 7356
El 800 9600 16956
Bil 1909 22908 39864
Mat 5000 60000 99864
Bostad 6500 78000 177864